महादेब खोलामा प्रदुषणको मन्चको अनुगमण

महादेब खोलामा प्रदुषणको मन्चको अनुगमण

महादेब खोलामा प्रदुषणको मन्चको अनुगमण

भक्तपुर नगरकोटको झोलुंगे पुलबाट महादेब खोलामा प्रदुषण गरिएकोमा मन्चको टोलिले अनुगमण पछि सम्बन्धित वडाध्यक्ष धन बहादुर तामाङ्लाइ ध्यानाकर्षण गराऊँदै अन्तरक्रिया गरेको छ ।